معافیت مالیاتی وانواع آن و راه های تخفیف مالیاتی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی وانواع آن و راه های تخفیف مالیاتی

معافیت مالیاتی چیست؟

حق نپرداختن قانونی مالیات را معافیت مالیاتی گویند که دولت برای حمایت از گروهی خاص از مردم آن را در نظر میگیرد. هر چه میزان این معافیت ها زیاد شود دولت برای جبران ضرر خود مجبور با بالا بردن نرخ مالیات میشود و با این کار سایر اقشار جامعه را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد.

انواع معافیت های مالیاتی

  1. معافیت حقوق و دستمزد
  2. معافیت کشاورزی
  3. معافیت خدماتی،آموزشی و ورزشی
  4. معافیت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی
  5. معافیت تعاونی
  6. معافیت صادرات
  7. معافیت تولیدی، کردشگری و معدنی
  8. معافیت صنایع دستی
  9. معافیت فعالیت های فرهنگی

1- معافیت حقوق و دستمزد

پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربخشوده میشود. (ماده 68  قانون مالیات های مستقیم)

تبصره- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود.

2- معافیت مالیاتی کشاورزی

درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. (ماده 81 قانون مالیات های مستقیم)

3 معافیت مالیاتی خدماتی، آموزشی و ورزشی

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی غیر انتفاعی ومهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ودرآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین دآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند. (ماده 134 قانون مالیات های مستقیم)

4- معافیت مالیاتی فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی

معادل هزینه های تحقیقاتی وپژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قراردادهای منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی دارای مجوزاز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشورانجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالیانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آن ها کمتر از پنج میلیارد(5،000،000،000) ریال نباشد،حداکثر به میزان ده درصد(10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. (ماده 132 بند س قانون مالیات های مستقیم 1398)

5- معافیت تعاونی

صد درصد (100%) درآمد شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی ،دانشجویان و دانش آموزان واتحادیه آنها از مالیات معاف هستند.(ماده 133 قانون مالیات های مستقیم)

تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت تعاونی روستایی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

6- معافیت صادرات

الف) صد درصد(100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی وصنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد(50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالا های غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از مالیات معاف هستند.

ب) صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند از مالیات معاف هستند. (ماده 141 ق.م.م)

تبصره- زیان حاصل از صدور کالا های معاف از مالیات درمورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.

7- معافیت تولیدی، گردشگری و معدنی

درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از تاریخ اجرای این ماده از سوی وزارتخانه های مربوطه برای آنها پروانه ی بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و یا فروش منعقد میگردد از تاریخ شروع بهره برداری به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال معاف از مالیات هستند.(ماده132ق.م.م)

تبصره- کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد(50%) مالیات معاف هستند.

8- معافیت صنایع دستی

درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف هستند.(ماده 142 ق.م.م)

9-معافیت فعالیت های فرهنگی

موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوزاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند (بند 34 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 1394)

راه های دستیابی قانونی به تخفیف های مالیاتی

تخفیف مالیاتی

1) اشخاص مشمول مالیات اگر اظهار نامه مالیاتی و اظهار نامه ارزش افزوده خود را به مدت 3 سال متوالی سر موعد مقرر تسلیم نمایند به میزان (5%) کل مالیات سه سال خود شامل تخفیف میشوند.

2) بعضی از ماشین آلات و تجهیزات به مرور زمان دچار استهلاک میشوند و ارزش آن ها به مرور افت میکند اگر شخص مالک اسناد قانونی و درستی در خصوص استهلاک وسایل ارایه کند مشمول تخفیف مالیلتی خواهد شد.

3) نرخ مالیات در هر سال متغیر است و یا اینکه برخی خدمات و کارها از پرداخت مالیات معاف میشوند به همین علت با دنبال کردن تبصره های مالیاتی به قوانین جدید اگاه باشید تا راه های پرداخت نکردن مالیات را بدانید.

4) کمک به موسسات خیریه و عام المنفعه میتواند تخفیف مالیاتی را شامل شود. فاکتور های پرداخت به این گونه موسسات را نگه دارید و ارایه نمایید.

5) مالیات به درآمد تعلق میگیرد. درآمد، بعد کسر هزینه ها و استهلاک درآمد خالصی که باقی میماند شامل مالیات میشود. اگر افراد فاکتورهای هزینه ای خود را به صورت کامل و شفاف تسلیم نمایند این هزینه ها از مالیات نسبت گرفته به انها معاف میشوند.

سایر آموزشهای مالیاتی

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.