مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تمدید شد

مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تمدید شد

به گزارش از سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارسال گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده،
متعلق به دوره بهار سال ۱۳۹۹، به دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید شد.

سازمان امور مالیاتی کشور با نظر به شیوع کرونا و به منظور پیشگیری از شیوع آن ، با استناد به بند ۳ مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، در ۷ اردیبهشت ماه ۹۹، مهلت تسلیم گزارش حسابرسی را تمدید نمود.

مهلت تعیین شده برای تسلیم گزارش مذکور حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ تعیین شده است.
مهلت ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز تحت تاثیر تعویق زمان تسلیم اظهارنامه مربوطه، باید همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه ارسال شود.

مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تمدید شد
تمدید موعد مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده

لازم به ذکر است:

طبق قانون مصوب نمایندگان مجلسشرکت‌هایی تعیین کردند که گزارش حسابرسی مالی خود را در مهلت مقرر ارائه نمی‌کنند، مشمول جریمه خواهند بود.

این جریمه 20 درصدی، برای شرکت‌هایی تعیین شده است که گزارش حسابرسی مالی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند.

نمایندگان مجلس به دنبال بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بند 63 این لایحه را تصویب نمودند؛
بر اساس این لایحه جدید جایگزین ماده 272 قانون و تبصره‌های آن می‌شود.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.