تکمیل سوابق حق بیمه خود را با کسری از حقوق ماهانه خود بپردازید!

تکمیل سوابق حق بیمه خود را با کسری از حقوق ماهانه خود بپردازید!

طبق خبر اداره کل روابط عمومی سازمان بیمه تامین اجتماعی، افرادی که به صورت پاره وقت(کسری از ماه) ، در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند می توانند از طرح تکمیل سوابق حق بیمه بهره ببرند.

البته به شرط اینکه در ماه موردنظر، حداقل یک روز کاری، سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد.

علاوه بر دو شرط بالا ، شرایط زیر نیز برای پذیرش تقاضای بیمه شوندگان ضروری هستند:

  • حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضیان طرح تکمیل سوابق حق بیمه ، برای مردان و زنان 50 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضایشان است.

تبصره :
اگر سن متقاضی هنگام ثبت درخواست، پذیرش درخواست او وابسته به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود.

البته لازم به ذکر است:
بیمه شدگان متقاضی که دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

  • ارائه درخواست، برقراری قرارداد و صادر شدن برگ پرداخت حق بیمه کسری از ماه،
    فقط در زمان حیات بیمه شده ممکن است.
    انجام و ادامه فرایند های مذکور تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان بیمه شده مجاز نخواهد بود.
  • در صورت صادر شدن برگ پرداخت حق بیمه در زمان حیات بیمه شدگان، امکان پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان تا پایان مهلت مقرر شده امکان پذیر است.
بیمه تکمیل سوابق تامین اجتماعی
بیمه تکمیل سوابق تامین اجتماعی

نحوه ارائه درخواست:

ارائه درخواست برای طرح تکمیل سوابق حق بیمه، توسط شخص متقاضی یا وکیل قانونی او امکان پذیر خواهد بود.
واحدهای اجرایی موظفند بدون فوت وقت ، بلافاصله از ثبت تقاضا ، نهایتا حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت درخواست، استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده را به او اطلاع دهند.

هم چنین بیمه شدگان نیز موظفند حداکثر تا مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت از جانب سازمان، جهت انعقاد قرارداد اقدام کنند.

مشروط بر این که از تاریخ ثبت درخواست تا انعقاد قرارداد بیش از 3 ماه نگذشته باشد.

بدیهی است چنانچه به هر علتی 3 ماه مهلت تعیین شده
( 2 ماه واحد اجرایی و یک ماه متقاضی)
بگذرد، پذیرش تقاضا تنها با ارائه درخواست مجدد انجام خواهد شد.

بیمه شدگان محترم در نظر داشته باشند:
امکان وصول حق بیمه کسری از ماه جهت ماه های بدون کارکرد (صفر) وجود ندارد.

جهت مطالعه کامل شرایط این طرح پیشنهاد می شود به سایت تامین اجتماعی مراجعه کنید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.