شروع طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو

ایران خودرو با توجه به نیاز بازار خودرو سومین مرحله ی فروش محصولات خود را آغاز کرد.