ممنوعیت استفاده مبتلایان کرونا از وسایل نقلیه

علیرضا رییسی معاون بهداشت از ممنوعیت سفر افراد با سابقه ابتلا به کرونا با انواع وسایل نقلیه عمومی برون شهری…