نداشتن کد رهگیری = عدم رسیدگی چک‌های برگشتی

طبق گفته مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی اگر چکی برگشت بخورد و کد رهگیری نداشته باشد، قوه قضاییه به پرونده…