از کاهش قیمت مسکن در تهران چه خبر؟

کاهش قیمت مسکن در ٧ منطقه تهران.درحالی که وزارت راه و شهرسازی حدود چهار ماه است از انتشار تحولات بازار…