کاهش قیمت دلار تا‌ ٧ هزار تومان ؟!

کاهش قیمت‌ ٧ هزار تومانی دلار!!! طبق آخرین گزارشات بازار ارز قیمت دلار در صرافی ملی تا ٢۴٧۵٠ تومان کاهش…