تشکیل پرونده مالیاتی برای دارندگان دستگاه‌های کارت خوان

محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با تشکیل پرونده مالیاتی گفت، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت، از بهمن ماه…