کاهش زمان دریافت پروانه کسب .

طبق گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، جعفریان برای ابهامات ایجاد شده در مورد ماده ۱۸۶ قانون…