پرداخت قبوض جدید مالیاتی چگونه است؟

روش های پرداخت قبوض جدید مالیاتی دارای شناسه ۳۰ رقمی به صورت زیر است: دستگاه‌های كارت خوان مستقر در ادارات…