معافیت کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه آذر و دی ماه

کارفرمایان معاف از پرداخت حق بیمه می شوند. به گفته مدیرکل امور بیمه‌ شدگان سازمان تأمین اجتماعی، کسب و کارهایی…