پرداخت الکترونیکی هزینه درمان دارندگان بیمه تکمیلی

پرداخت الکترونیکی هزینه درمان دارندگان بیمه تکمیلی غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی ایران گفت، برنامه‌ریزی شده است تا پرداخت الکترونیکی…