وام ۵ میلیون تومانی برای بازنشستگان

زمان واریز وام ۵ میلیونی برای بازنشستگان مشخص شد.به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، اسامی بازنشستگانی که درخواست…