آیا مشمول دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا هستید؟

اگر به یاد داشته باشید در فروردین ماه امسال یک وام یک میلیون تومانی که اقساط آن از یارانه کسر…