نسخه نویسی الکترونیکی : دفترچه بیمه‌های کاغذی حذف می‌شوند

به گزارش پایگاه خبری نشان، رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درمورد آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیکی…