مفاصا حساب بیمه : برای درخواست مفاصا حساب چه مدارکی لازم است؟

مفاصا در لغت به معنای تسویه کردن یا همان Checkout بوده و سندی است که پس از رسیدگی به حساب…