بیمه و معاینه فنی خودروها در تعطیلات

بیمه و معاینه فنی خودروها در تعطیلات به چه صورت خواهد بود:طبق انتشار خبری از گسترش نیور، رئیس پلیس راهور…