مرخصی استعلاجی و حقوق آن

شاید برای شما هم سوال پیش بیاید اگر فردی بر اثر بیماری به مرخصی استعلاجی بروند، حقوقی دریافت خواهد کرد…