متقاضیان بیمه بیکاری کرونا افزایش یافت

طبق گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از مشاغل…