دارایی مالی

آیا تا به حال به اینکه چه چیزی دارایی محسوب می‌شود و چه چیزی دارایی محسوب نمی‌شود فکر کرده‌اید؟اصلا تعریف…