اگر پیامک را جواب ندهید، مشمول مالیات بر خانه های خالی می‌شوید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال تطبیق اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی با…