مالیات برارزش افزوده شامل چه کالاهایی نمی شود؟

آیا می دانید تمام کالاها مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نمی شوند.عدم آگاهی مشتریان موجب شده است، فروشندگان بسیاری سواستفاده…