قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد داشت

قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد داشت! به گزارش وقایع روز، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت با توجه…