چک بی‌محل نکشید/ قوانین جدید چک برگشتی

طبق گزارش ایسنا، در بهار سال ۱۳۹۵ چک برگشتی پنجمین مانع جدی در فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده…