فیش حقوقی و نکاتی که لازم است بدانید؟!

فیش حقوقی سندی است که میزان مبلغ دریافتی کارمندان، کارگران و کلیه افراد شاغل را در ماه نشان می‌دهد.البته در…