فرهنگیان پول‌ها را پس بدهید.

معاون برنامه و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پانزدهمین گفت‌وگوی هفته که با حضور وزیر آموزش و پرورش…