طرح عجیب مالیاتی

به دنبال یک طرح عجیب مالیاتی نمایندگان مجلس سعی دارند که برای تامین طرح یارانه کالاهای اساسی از تراکنش های…