طرح حمایتی برای ۶٠ میلیون ایرانی

بسته حمایتی برای ۶٠ میلیون ایرانیبه گفته مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در خصوص طرح حمایتی مجلس از…