با روش‌های تهیه صورت حساب سود و زيان آشنا شوید.

اصل تطابق و تحقق درآمد،  زیرشاخه اصول حسابداری است که برای تدوین صورت حساب سود و زيان از آن استفاده…