برچسب: صنعت بیمه

صنعت بیمه

دارایی سرمایه‌گذاری شده صنعت بیمه ایران نصف میانگین جهانی است

دارایی سرمایه‌گذاری شده صنعت بیمه ایران نصف میانگین جهانی است. به گزارش اخبار مالی، تاجدادر گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، بیان کرد،…