صندوق مکانیزه فروش چیست؟ علت استفاده از آن چیست؟

صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که در مدل‌های مختلف در بازار عرضه می‌شوند.حفظ نظم و انظباط…