آیا می دانید کدام چک‌ ها قابلیت شکایت کیفری دارند ؟

چک ‌های زیر قابل شکایت کیفری هستند : چک ‌های وعده دار یا دارای سررسید چک سفید یا بدون تاریخ…