بیشترین رشد برای کدام شرکت بیمه است؟

به گزارش چابک آنلاین، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌های حاضر در بورس به شرکت بیمه ملت با کاهش ۴/٣۴ درصد…