از سوپر مارکت مالی خرید کنید !

شاید کمتر کسی از وجود سوپر مارکت مالی اطلاع داشته باشد.یا اصلا بداند که سوپرمارکت مالی چیست و چه کاری…