سابقه بیمه چیست؟ نحوه استعلام سوابق بیمه به چه صورت است؟

حق بیمه‌ای که شما در طی مدت زمان بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنید جزو سوابق بیمه محسوب…