سیر تا پیازه سفته و قوانین سفته

در تعریف حقوقی و قانونی، سفته سند تجاری است که طی آن صادرکننده متعهد می‌شود مبلغ معینی از پول را…