درآمد حسابداران : بازار کار رشته حسابداری چطوره؟

به راستی درآمد حسابداران در ایران چه میزانی است ؟حسابداری یکی از پرطرفدارترین رشته‌ها است و به دلیل بازار کار…