خدمات غیرحضوری بیمه افزایش پیدا کرد

به گزارش اقتصاد نیوز از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در…