حق بیمه : چه کسی حق بیمه را پرداخت می‌کند؟

یکی از عمده‌ترین مشکلات جامعه امروز ما عدم داشتن آگاهی و اطلاعات در مورد موضوع بیمه است.متاسفانه ما انسان ها…