مفهوم مدیریت : 7 مهارت ضروری برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق

مدیران سازمان‌ها باید بیشتر از اینکه به فکر برند کالا یا خدماتشان باشند باید به فکر برند شخصی خودشان باشند.مدیر…