حسابداری بیمه را چقدر می‌شناسید؟

حسابداری بیمه مربوط به بیمه دارایی‌ها، کسب‌وکار، اعضای خانواده و… می‌شود، به بیان ساده‌تر می‌توان گفت حسابداری بیمه بر هرچیزی…