١٢ میلیون تومان حداکثر حقوق سال آینده

حداکثر حقوق در سال ١۴٠٠، ١٢ میلیون تومان خواهد بود. در هفته گذشته عادل آذر در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره…