تعطیلی ادارات امور مالیاتی به مدت یک هفته

تعطیلی ادارات امور مالیاتی بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی، ادارات کل این سازمان در مناطق با وضعیت قرمز…