تسهیلات 50 هزار میلیاردی برای صنعت و معدن

سعید زرندی طی جلسه ای اظهار کرد: مقرر شده است 50 هزار میلیارد تسهیلات به 7 محور اصلی صنعت و…