بیمه مسئولیت و هرآنچه که لازم است بدانید؟!

بیمه مسئولیت، مسئولیت فرد بیمه‌گزار در مقابل خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می‌دهد.بیمه…