بیمه عمر و دریافت وام ؟

مطمعنا  با شرایط  موجود در کشور یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم، روزهای از کار افتادگی و بازنشستگی خواهد بود.کارشناسان…