بیمه برای هر رأس گوسفند چقدر خسارت پرداخت می‌کند؟

بیمه برای هر رأس گوسفند چقدر خسارت پرداخت می‌کند؟ به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، امینی زارع گفت:…