برچسب: بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

افرادی که نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند چه کسانی هستند؟

به گزارش وقایع روز، کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار هستند مشمول قانون بیمه بیکاری می‌شوند، بنابراین…

بیمه بیکاری

شرایط جدید بیمه بیکاری و بازنشستگی مردان و زنان

به گزارش کارگر آنلاین، باقرنژاد کارشناس کار، مهمان این هفته درمورد بیمه بیکاری گفت: طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری،…