عقد قرارداد بیمه اختیاری انجام می‌شود

طبق گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، شکوری اظهار داشت که سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای طرح تکریم…